Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-3 z celkem 3.
Nakladatelské údaje: Praha : Albatros, 1986
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Bratislava : Mladé letá, 2002
Klíčová slova: dějiny, svět, osobnosti, starověk, antika, středověk, Abraham (biblická postava), Chammurapi, babylonský král, -asi 1750 př. Kr., Achnaton, Ramesse II., egyptský faraon, činný 13. století př. Kr., Mojžíš, 13. stol. př. Kr., David, Šalomoun (Šalamoun), izraelský král, činný 10. století př. Kr., Homér, Romulus (legendární postava), Remus (legendární postava), Aššurbanipal, asyrský král, 668 př. Kr.-627 př. Kr., Nabudadnezar, Kroisos, Pythagoras, Buddha, asi 563 př. Kr.-asi 483 př. Kr., Lao-c', Dáreios I., perský král, Konfucius, 552-479 př. Kr., Sofoklés, asi 496 př. Kr.-406 př. Kr., Hérodotos, ca 484-ca 425 př. Kr., Periklés, asi 495 př. Kr.-429 př. Kr., Hippokratés, 460-ca 380 př. Kr., Sokrates, Platón, Aristotelés, 384 př. Kr.-322 př. Kr., Alexandr Veliký, makedonský král, 356 př. Kr.-323 př. Kr., Ašóka, asi 268 př. Kr.-232 př. Kr., Čchin Š'-chuang-ti, Hannibal, 246 př. Kr.-183 př. Kr., Archimédés, asi 287 př. Kr.-212 př. Kr., Liou Pang, Gracchové, Spartacus, zemř. 71 př. Kr., Cicero, Marcus Tullius, 106 př. Kr.-43 př. Kr., Vercingetorix, Caesar, Gaius Iulius, 100 př. Kr.-44 př. Kr., Kleopatra VII., egyptská panovnice, 69-30 př. Kr., Augustus, římský císař, 63 př. Kr.-14 po Kr., Vergilius, Publius V. Maro, Ježíš Kristus, ca 4 př. Kr.-33 po Kr., Caligula Gaius Caesar, římský císař, 12-41, Pavel, svatý, Nero, Claudius Caesar, římský císař, 37-68, Traianus, Marcus Ulpius, římský císař, 53-117, Hadrianus, římský císař, 76-138, Marcus Aurelius, Antonius, římský císař, 121-180, Šáhpur I., Zénobie (královna), Mání, Konstantin Veliký I., římský císař, 274-337, Augustin, svatý, 354-430, Attila, asi 406-453, Chlodvík, 465-511, Justinián I., byzantský císař, asi 483-565, Benedikt z Nursie, Muhammad Alí, Isidor ze Sevilly, svatý, asi 560-630, Wu Ce-tchien, Karel, franský král a římský císař, asi 742-814, Hárún ar-Rašíd, Kapet, Hugo, Ota III., Avicenna, 980-1037, Kerullarios, Michael, Vilém Dobyvatel, Řehoř VII., Godefroi, z Bouillonu, asi 1060-1100, Abélard, Pierre, 1079-1142, Hildegarda z Bingenu, svatá, 1098-1179, Eleonora Akvitánská, královna, choť Ludvíka VII., francouzského krále a Jindřicha II., anglického krále, ca 1122-1204, Minamoto Joritomo, Saladin, sultán Egypta a Sýrie, asi 1137-1193, Čingischán, asi 1161-1227, František z Assisi, Filip August, Jan Bezzemek, Fridrich II. Štaufský, Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274, Alfons X., kastilský a leonský král, 1221-1284, Ludvík IX., Polo, Marco, ca 1254-1324, Giotto di Bondone, asi 1266-1337, Filip IV., 1268-1314, Dante Alighieri, Lullus, Raimundus, Occam, William, Petrarca, Francesco, Karel IV. , český král a římský císař, 1316-1378, Karel V., římskoněmecký císař, 1500-1558, Bajezid I., Christine, de Pisan, asi 1363-asi 1431, Vladislav II. Jagiello, polský král a litevský velkokníže, ca 1351-1434, Hus, Jan, Jindřich Mořeplavec, Johanka z Arku, Gutenberg, Johannes, 1399-1468, Cœur, Jacques, asi 1395-1456, Villon, Francois, ca1429 -ca1463, Karel Smělý, burgundský vévoda, 1433-1477, Lorenzo Medicejský, Matyáš Korvín I., uherský král, 1443-1490
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Další možnosti vyhledávání

Upřesnit hledání

[Loading...]