Wyniki wyszukiwania | Sdílený katalog Praha http://raks.mlp.cz/search/index-item/rss?id=6085755&value=%C3%81lvarez,%20Manuel%20Fern%C3%A1ndez&lang=PL Wyszukiwanie wg pozycji indeksu:: Álvarez, Manuel Fernández