Výsledky vyhledávání | Sdílený katalog Praha http://raks.mlp.cz/search/index-item/rss?id=7715587&value=Alfa,%201861-1909%20Pseudonym:%20%5Bo%5D&s=-9514&sd=ASC&page=1 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Alfa, 1861-1909 Pseudonym: [o] Španělské lidové popěvky = Coplas populares Espanolas