Skip to main content
Zobrazeny záznamy 1-6 z celkem 6.
Nakladatelské údaje: Bratislava : Mladé letá, 2002
Klíčová slova: dějiny, svět, osobnosti, starověk, antika, středověk, Abrahám, Chammurapi, babylonský král, zemřel ca 1750 př. Kr., Achnaton, Ramesse II., egyptský faraon, 13. stol. př. Kr., Mojžíš, 13. stol. př. Kr., David, Šalomoun, ca 960-ca 935 př. Kr., Homér, Romulus, Remus, Aššurbanipal, Nabudadnezar, Kroisos, Pythagoras, Buddha, ca 563-ca 483 př. Kr., Lao-c', Dáreios I., perský král, Konfucius, 552-479 př. Kr., Sofoklés, Hérodotos, ca 484-ca 425 př. Kr., Periklés, ca 495-429 př. Kr., Hippokratés, 460-ca 380 př. Kr., Sokrates, Platón, Aristotelés, Alexandr Veliký, makedonský král, 356-323 př. Kr., Ašóka, Čchin Š'chuang-ti, čínský císař, 260-210 př. Kr., Hannibal, 247-183 př. Kr., Archimédés ze Syrakus, Liou Pang, Gracchové, Spartacus, zemř. 71 př. Kr., Cicero, Marcus Tullius, Vercingetorix, Caesar Gaius Iulius, Kleopatra VII., egyptská panovnice, 69-30 př. Kr., Augustus, Vergilius, Publius V. Maro, Ježíš Kristus, ca 4 př. Kr.-33 po Kr., Caligula, Gaius Caesar, římský císař, 12-41, Pavel, svatý, Nero, Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Antonius, římský císař, 121-180, Šáhpur I., Zenobie, Mání, Konstantin Veliký I., římský císař, 274-337, Augustin svatý, Attila, Chlodvík, 465-511, Iustinianus I., Benedikt z Nursie, Muhammad Alí, Isidor ze Sevilly, Wu Ce-tchien, Karel Veliký, Hárún ar-Rašíd, Kapet, Hugo, Ota III., Avicenna, 980-1037, Kerullarios, Michael, Vilém Dobyvatel, Řehoř VII., Godefroi z Bouillonu, Abélard, Petr, Hildegarda z Bingenu, svatá, 1098-1179, Eleonora Akvitánská, Minamoto Joritomo, Saladin, sultán, 1138-1193, Čingischán, František z Assisi, Filip August, Jan Bezzemek, Fridrich II. Štaufský, Tomáš Akvinský, svatý, Alfons X. Kastilský, Ludvík IX., Polo, Marco, ca 1254-1324, Giotto di Bondone, Filip IV., 1268-1314, Dante Alighieri, Lullus, Raimundus, Occam, William, Petrarca, Francesco, Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378, Karel V., římskoněmecký císař, 1500-1558, Bajezid I., Christina Pisánská, Vladislav II. Jagiello, polský král a litevský velkokníže, ca 1351-1434, Hus, Jan, Jindřich Mořeplavec, Johanka z Arku, Gutenberg Johannes, Jacques Coeur, Villon, Francois, ca1429 -ca1463, Karel Smělý, Lorenzo Medicejský, Matyáš Korvín I., uherský král, 1443-1490
[Loading...]
Dostupné
Nakladatelské údaje: Praha : Mladá fronta, 2007
Klíčová slova: dějiny, Hatšepsut, egyptská panovnice, Achnaton, Buddha, Pythagoras, Konfucius, Sokrates, Alexandr Veliký, Aristoteles, Julius Caesar, Augustus, Ježíš Kristus, Benedikt z Nursie, Mohamed, Karel Veliký, Friedrich I. Barbarossa, Čingischán, Tomáš Akvinský, Jindřich Mořeplavec, Gutenberg Johannes, Kolumbus, Kryštof, Vasco da Gama, da Vinci, Leonardo, Machiavelli, Niccolo, Luther Martin, Koperník Mikuláš, Michelangelo Buonarroti, Shakespeare William, Descartes, René, Galilei, Galileo, Newton, Isaac, Leibniz, Gottfried Wilhelm, Ludvík XIV., francouzský král, Bach, Johann Sebastian, Fridrich Veliký, Linné, Carl von, Montesquieu, Charles-Louis de, Mozart Wolfgang Amadeus, Rousseau, Jean Jacques, Cook, James, Goethe Johann Wolfgang, Smith, Adam, Montgolfier, Michel-Joseph, Montgolfier, Étinne-Jacques, Danton, Georges, Washington, George, Kant, Immanuel, Napoleon I. Bonaparte, Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Marx, Karel, Mendel, Johann Gregor, Nobel Alfred, Edison, Thomas Alva, Koch, Robert, Benz, Carl Friedrich, Röntgen, Wilhelm Conrad, Curie-Sklodowská Marie, Freud, Sigmund, Planck, Max, Wright, Orville, Wright, Wilbur, Kandinskij, Vasilij, Einstein Albert, Lenin, Vladimír Iljič, Atatürk, Mustafa Kemal, Stalin, Josif Vissarionovič, Gándhí, Mahátma, Hitler Adolf, Mao Ce-tung, Hahn, Otto, Churchill Winston, de Gaulle, Charles, Adenauer, Konrad, Matka Tereza, Hillary Edmund, Brandt, Willy, dalajlama, Kennedy, John Fitzgerald, King, Martin Luther, Mandela, Nelson, Armstrong, Neil Alden, Jan Pavel II., papež, Gorbačov, Michail Sergejevič
[Loading...]
Dostupné

Akce

RSS

Upřesnit hledání

[Loading...]